EUD Business for Voksen (EUV)

EUV er for dig, der ønsker at tage en uddannelse målrettet en karriere inden for Butik, Handel eller Event.

Med et grundforløb (GF2) på en EUV kan du få adgang til enten

Uddannelsens indhold og varighed afhænger af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer. Erfaring inden for den ønskede uddannelse kan have indflydelse både på grundforløbet (GF2) på skolen samt elevtiden i virksomheden.

Som voksen kan du gå ind i på EUD Butik og Handel uddannelsen ad to veje: en skolevej, hvor du begynder med undervisning på skolen eller en praktikvej, hvor du begynder med praktik i en virksomhed.

Undervisningen tilrettelægges som cases og projekter, er praksisorienteret og virkelighedsnær.

På grundforløbet undervises der i grundfag og uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod den fagretning (Detail, Handel, Event eller EUX Business), du har valgt ved din tilmelding. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i øvelsesfirmaer, hvor du udfører arbejdsfunktioner, som det gøres i en virksomhed.  

Kontakt gerne en studievejleder, da der kan være mange spørgsmål.

Varighed
Fra 12 til 60 uger
Elevhus
Ja
Uddannelsesgaranti
Ja
Økonomi
SU eller elevløn
Din alder

Går du direkte ind på skolen, skal du, afhængig af dine forudsætninger, være på skolen i 12, 40 eller 60 uger. 

Herefter fortsætter du i praktik i to år vekslende med skoleophold af en samlet varighed på 7-15 uger.

EUV1-forløbet er for dig, der har fået godskrevet to års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at du ikke skal i praktik.

EUV2 og -3-forløbet er for dig, der har mindre end to års eller slet ingen relevant erhvervserfaring. Det betyder, at du skal i praktik.

 

 • Praktik/elevplads
 • Uddannelsesaftale
 • Skole- og praktikdel
 • Fagene på EU Voksen
 • Prøver og bevis
 • Uddannelsesplan
 • Sådan tilmelder du dig
 • Din erhvervsuddannelse (EU Voksen) begynder med en realkompetencevurdering (RKV).

Her starter du uddannelsen med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

I dette tilfælde afhænger uddannelsestiden af dine forudsætninger. 

Herefter fortsætter du i praktik i to år vekslende med skoleophold af en samlet varighed på 7-15 uger.

 • Praktik/elevplads
 • Uddannelsesaftale
 • Skole- og praktikdel
 • Prøver og bevis
 • Uddannelsesplan

Efter afsluttet uddannelse har du en bred vifte af karrieremuligheder i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer inden for økonomi, salg, markedsføring, informationsteknologi – ja, inden for stort set alle opgaver og funktioner.

Gennem ordningen PIU (Praktik I Udlandet) har du mulighed for at tage praktikuddannelsen i bl.a. en tysk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed. Med en praktik i en tysk virksomhed vil du være attraktiv for virksomheder med kunder og leverandører i tysktalende lande.

 • Videre uddannelse
 • Uddannelsesplan