Praktik

En erhvervsuddannelse består af både undervisning på skole og praktik, som enten foregår i en virksomhed, i praktikcenter eller i en kombination af de to.

En teknisk erhvervsuddannelse ser således ud:

Grundforløb
GF1
GF2
Hovedforløb
Grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) varer 20 uger og er for alle, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for max 2 år siden.

Efter 20 uger på din fagretning på Grundforløb 1, hvor du er blevet introduceret til uddannelser og brancher, skal du vælge en fagretning på Grundforløb 2. Det er altså her, du vælger den specifikke uddannelsesretning, du ønsker. Alle Grundforløb 1 afsluttes med en Grundforløbsprøve og er adgangsgivende til alle uddannelser på Grundforløb 2. 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og er for alle, der har gennemført Grundforløb 1 eller er mellem 18 og 25 år eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for max 2 år siden. På Grundforløb 2 skal du vælge den fagretning, du ønsker at fortsætte resten af din uddannelse i.

Når du er færdig med Grundforløb 2, skal du starte med hovedforløbet, som består af både praktik og skole.  

Skole

På hovedforløbet undervises du i perioder på skolen for at styrke samspillet mellem teori og praksis.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.


Når du er færdig med Grundforløb 2 skal du altså i praktik, hvor du løbende vil blive indkaldt til et antal skoleforløb. Både længde og antal af praktik- og skoleperioder er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Praktik i en virksomhed
Det er dit ansvar at finde en læreplads hos en virksomhed, men du får undervisning og hjælp til det på skolen. Det er muligt at indgå flere former for uddannelsesaftaler. De bliver listet herunder.

Uddannelsesaftale
Du skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed inden for din branche, før praktikperioden begynder. Den aftale kan du finde på uvm.dk Aftalen skal omfatte praktik- og skoleophold og indeholde oplysninger om den løn, praktikvirksomheden skal betale til eleven i praktikperioden. Virksomheden betaler også løn under den del af skoleopholdet, der er omfattet af aftalen. Når du har fundet en virksomhed, du ønsker at indgå en lærepladsaftale med, skal du udfylde denne blanket og få din kommende mesters underskrift. Herefter afleveres den hos Praktiksekretær Tanja Thykjær på College360, Kejlstrupvej 87, indgang A.

Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets gratis internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på din uddannelse. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser. Du kan desuden finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever ved at klikke på "Godkendte virksomheder". Med brugernavn og adgangskode kan du sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever.

Ordinær uddannelsesaftale
En ordinær uddannelsesaftale omfatter alle praktik og skoleophold. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i uddannelsesaftalen.

Kort uddannelsesaftale
En virksomhed, som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, har mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. En kort uddannelsesaftale skal indeholde en praktikperiode samt mindst en skoleperiode. En kort uddannelsesaftale forløber som oftest på ca. 1 år. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i den korte uddannelsesaftale.

Ny Mesterlære
En Ny Mesterlære-aftale er kun for elever, som endnu ikke har erhvervet sig et grundforløb. Ny Mesterlære-aftaler er for virksomheder, som ønsker at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb.Eleven skal ikke gennemføre et grundforløb. I stedet er det virksomheden, som skal gennemføre den praktiske oplæring i virksomheden. Skolen udarbejder i samarbejde med elev og virksomhed en personlig uddannelsesplan. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i Ny Mesterlære.

Kombinationsaftale
En kombinationsaftale laves mellem en elev og to virksomheder, som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb. En kombinationsaftale omfatter alle praktik og skoleophold. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i kombinationsaftalen.