• Bliv klar til EUD Tech

Bliv klar til EUD Tech

Forløbet 'Klar til EUD/EUX' giver dig det nødvendige niveau i de krævede fag for at komme videre på en erhvervsuddannelse.

Undervisningen udbydes i samarbejde med Th. Langs HF og VUC, og forløbet har en varighed af 20 uger.   

Fagrækken:
Matematik E, Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C og Tysk E (Læs evt. fagbeskrivelsen)

Fagene afsluttes med aflevering af faglig dokumentation i matematik og eksamen på niveau C i dansk, engelsk og samfundsfag. 

Undervisningsstart:
"Klar til EUD/EUX" starter to gange om året, i august og januar, med løbende optag inden for de første tre uger. Der optages elever, så længe der er plads på holdene.

Deltagerbetaling:
Der er tale om enkeltfagsundervisning på TH. Langs HF&VUC, og derfor vil der være deltagerbetaling: Dansk 450 kr., Engelsk 450 kr., Samfundsfag 450 kr., Matematik 120 kr. og IT 1.190 kr.

Undervisningssted:
College360 Business, Bindslevs Plads 1, Silkeborg

Statens uddnnelsesstøtte:
Du kan få SU, hvis du har et tilstrækkeligt antal lektioner, er studieaktiv, møder op til timerne og afleverer aftalte opgaver til tiden. Læs mere om SU på www.su.dk

Tilmelding:
Aftal en tid til en samtale med en studievejleder og få lavet en uddannelsesplan samt få information om dine økonomiske støttemuligheder.

Din optagelse på EUX eller EUDs grundforløb (GF2) sker på baggrund af den faglige dokumentation, eksamen og skolens vurdering.

Kontakt en studievejleder for at få vejledning om, hvilket niveau der er nødvendigt for at blive optaget på hovedforløbet.