Hvad er EUX Tech?

Kombiner en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse

EUX er en erhvervsuddannelse, hvor du supplerer uddannelsen med fag på gymnasialt niveau.

Med en EUX uddannelse opnår du generel studiekompetence og har derfor samme mulighed for at komme ind på videregående uddannelser so​m med en ren gymnasial uddannelse - fordelen med en EUX Tech er, at du også mestrer et håndværk!

Med et EUX-uddannelsesbevis kan du altså vælge at arbejd​e som faglært eller at læse videre. Læs mere om EUX på Uddannelsesg​uiden