Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Økonomi og samfund

Økonomi og samfund

Studieretningen Økonomi og samfund er for dig, der har ambitioner om en videregående uddannelse inden for økonomi, politik eller journalistik.

Samspillet mellem økonomi og samfund – også i et internationalt perspektiv

Studieretningen Økonomi og samfund sætter fokus på internationale forhold, samfundsøkonomi og politik, da Danmarks økonomi er stærkt integreret i den europæiske økonomi, og danske virksomheder betragter EUs indre marked som sit hjemmemarked.

Rammerne for Danmarks økonomiske politik bliver fastlagt i EU, og EU påvirker således mange forskellige samfundsforhold. Derfor beskæftiger vi os også med europæiske og internationale forhold på studieretningen.

Undervisningen er bl.a. baseret på cases fra det danske og internationale erhvervsliv, så du får rig mulighed for at koble teori med praksis. Der bliver mulighed for virksomhedsbesøg samt studieture til ind- og udland, hvor du f.eks. kan få mulighed for at besøge store internationale virksomheder og markeder, Folketinget, Nationalbanken og journalistiske medarbejdere i DR.

De økonomiske studieretninger er for dig...

der har interesse for samspillet mellem økonomi og samfund i nationalt og internationalt perspektiv. Penge, tal og grafer har din interesse. Du lærer om danske og internationale finansielle institutioner og deres  betydning i samfundet.

Du lærer også om virksomhedens økonomi, og hvordan virksomhedens økonomi, finansiering, salg og marketing kan kombineres.

Mere om Økonomi og samfund

Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A – International økonomi A

I Virksomhedsøkonomi A lærer du om virksomhedens budget, regnskab, nøgletal og bæredygtighed. Du lærer at analysere virksomhedens økonomiske situation og strategi, så du kan træffe økonomiske

beslutninger i forhold til virksomhedens planlægning og økonomi, så du kan bidrage til at udvikle virksomhedens strategier.

I International økonomi A kigger vi udad. Vi arbejder med at beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger i både et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Centralt for faget er koblingen mellem teori og empiri (data). Blandt emnerne er økonomiske politikker, velfærdsmodeller, markedsefficiens, globalisering og vækst- og udviklingsøkonomi.

Derudover anbefaler vi, at du vælger Samfundsfag B som valgfag, da det er er en god måde at tone studieretningen på, og fordi der tages udgangspunkt i aktuelle spørgsmål inden for politik og sociologi f.eks. emner som uddannelse, forsvar, kultur, integration, arbejdsmarked og miljø.

  • Fag på uddannelsen
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

Vi har ti studieretninger på HHX, her kan du også læse om de andre studieretninger:

 

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.