Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Marketing og sprog

Marketing og sprog

Studieretningen Marketing og sprog er for dig, der elsker fremmedsprog og er interesseret i salg og markedsføring i et internationalt perspektiv. Drømmer du om at arbejde med eksportmarkedsføring og salg, kan det derfor være den rigtige studieretning for dig.

Få stærke sproglige kundskaber og bliv efterspurgt af erhvervslivet

På studieretningen får du indgående viden om sprog, samfund, økonomi og kultur i det valgte sprogområde.

Med kombinationen af Afsætning A og Tysk A fortsætter eller Fransk A begynder trænes du altså i at markedsføre og sælge dine varer i udlandet, og du lærer at kommunikere professionelt og korrekt, hvilket er en forudsætning for succesfuld markedsføring.

De marketingrelaterede studieretninger er for dig...

der ønsker at læse videre og få en karriere inden for salg og markedsføring. Du lærer om virksomhedens interne, nationale og internationale forhold, markedsanalyser og købsadfærd, så du kan understøtte virksomhedens strategier og dermed bidrage til virksomhedens fortsatte vækst.

Mere om Marketing og sprog

Studieretningsfag: Afsætning A – Tysk A fortsætter eller Fransk A begynder

Afsætning A handler om salg på det nationale og internationale marked. Faget fokuserer på emneområder som: Strategi, kunders købsadfærd, konkurrenceforhold, markedsanalyse, målgruppevalg, marketingmix, internationalisering og informationssøgning. Du lærer at analysere virksomheders interne og eksterne forhold ved hjælp af forskellige teoretiske modeller og herudfra give begrundede selvstændige forslag til løsning af problemstillinger i virksomheden.

En stor del af undervisningen fokuserer på at træne dine mundtlige og sproglige sprogfærdigheder i det valgte studieretningssprog, Tysk A fortsætter eller Fransk A begynder. Her arbejdes også med kulturforståelse, hvor du bl.a. lærer, hvordan man omgås forretningsforbindelser fra andre lande.Hvis du vælger valgfaget Kulturforståelse C, kan du tone din studieretning yderligere mod det internationale perspektiv.

  • Fag på uddannelsen
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

Vi har ti studieretninger på HHX, her kan du også læse om de andre studieretninger:

 

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.