Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Marketing og sprog

På College360 gør vi, hvad vi kan for at skabe et godt studiemiljø og sammenhold.

I løbet af skoleåret er der derfor forskellige aktiviteter på og uden for skolen.


Sociale aktiviteter på Handelsgymnasiet

  • Københavnertur for 1. årselever
  • Idrætsdag i september
  • Fredagscaféer
  • SRP-cafe
  • School's out
  • Dimission - 29. juni 2019
  • Gallafest for 3. årselever - 29. juni 2019
  • Årets skolefest

 

Anne valgte den internationale linje, da den fangede hendes interesse. Anne drømmer om at kunne rejse ud i verden og opleve en masse spænde ting og møde mange nye mennesker.
Anne
Anne Srisala Poulsen

Det vigtigste, jeg har fundet ud af ved at gå på Handelsgymnasiet, er simpelthen at overskride mine egne grænser.