Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Sprog og kultur

Sprog og kultur

Er du interesseret i fremmedsprog samt kulturelle, samfundsmæssige og internationale forhold? Vil du gerne være kompetent til at arbejde og kommunikere i en global virksomhed? Så er studieretningen Sprog og kultur lige noget for dig.

Få stærke sproglige kundskaber og kompetencer til at begå dig i forskellige kulturer med HHX Sprog og kultur

En fremtid med sprog og kultur

Da Tyskland er Danmarks største handelspartner, er Tyskland et væsentligt marked for danske virksomheder – derfor efterspørger mange danske virksomheder medarbejdere og ledere med tyskkundskaber. Så med studieretningsfaget Tysk A får du et rigtig godt karrierekort på hånden.

Som nogle af de største EU-medlemslande er Frankrig og Spanien også vigtige handelspartnere for Danmark, så uanset om du vælger Fransk A eller Spansk A som dit andet studieretningsfag, får du en stor sproglig fordel og gode fremtidige jobmuligheder.

Du har også mulighed for at vælge Kulturforståelse C som tilvalgsfag, fordi det er vigtigt at forstå andre landes kultur for at kunne begå dig på tværs af landegrænser. Udover stærke sproglige kundskaber får du altså kompetencer til at færdes i forskellige kulturer, samtidig med at du får indsigt i både virksomhedens almene økonomi og den globale økonomi.

Så har du planer om at rejse, bosætte dig eller arbejde i udlandet i fremtiden, er studieretningen et oplagt valg for dig.

De internationale studieretninger er for dig...

der drømmer om en international karriere og har interesse for den globale verden. Du lærer om nationale og internationale virksomheder, deres økonomiske situation samt danske og internationale samfundsøkonomiske forhold. Du lærer også om virksomhedens opbygning, og hvordan virksomheden samarbejder internt for at blive konkurrencedygtig.

Mere om Sprog og kultur

Studieretningsfag: Tysk A fortsætter – Fransk A eller Spansk A begynder

En stor del af undervisningen fokuserer på at træne dine mundtlige og sproglige sprogfærdigheder i Tysk A og det valgte studieretningssprog, Fransk A eller Spansk A begynder. I begge fag arbejder vi også med kulturforståelse, hvor du bl.a. lærer, hvordan man omgås forretningsforbindelser fra andre lande.

Det særlige ved studieretningen Sprog og kultur er, at du har tre sprogfag på niveau A. Studieretningen Sprog og kultur giver dig altså mulighed for at tage en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen, hvor du specialiserer dig inden for kommunikation, internationale forhold og sprog.

  • Fag på uddannelsen
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

Vi har ti studieretninger på HHX, her kan du også læse om de andre studieretninger:

 

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.