Lokalt forankret skole, der tænker nationalt og internationalt

Vi styrker elevernes internationale kompetencer gennem inddragelse af internationale perspektiver i den daglige undervisning, studieture, udveksling, talentforløb og internationale konkurrencer.