Bestyrelsen

College360 ledes af en bestyrelse. Skolens vedtægter og forretningsorden danner rammen om bestyrelsens arbejde. Vedtægter og forretningsorden er publiceret 8. juni 2018.

Medlemmer af bestyrelsen er: Udpeget af:
Peter Stampe (formand) Dansk Industri
Viggo Thinggaard (næstformand) HK
Jannie Maria Linnebjerg 3F
Morten Brix / Morten Lundby Arbejdsgiverne / Dansk Byggeri
Per Olesen Autobranchen Danmark
Michael Schölarth Dansk Erhverv
Svend Skov Jensen Dansk Metal
Helle Præsius Busk HK
Niels Løgager HORESTA
Hans Martin Andersen Malerforbundet
Kim Nielsen Barslund Silkeborg Byråd
Frank Høy Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Jesper Simony Breining Medarbejderne på College360
Rasmus Hebsgaard Eleverne på College360
   
Tilforordnede uden stemmeret:  
Henrik Staal Medarbejderne på College360
Nicolai Lemcke Eleverne på College360