Bestyrelsen

College360 ledes af en bestyrelse. Skolens vedtægter og forretningsorden danner rammen om bestyrelsens arbejde. Vedtægter og forretningsorden er publiceret 8. juni 2018.

Medlemmer af bestyrelsen er:

Navn Udpeget af
Peter Stampe (formand) Dansk Industri
Viggo Thinggaard (næstformand) HK
Jannie Maria Linnebjerg 3F
Morten Brix / Morten Lundby Arbejdsgiverne / Dansk Byggeri
Per Olesen Autobranchen Danmark
Michael Schölarth Dansk Erhverv
Svend Skov Jensen Dansk Metal
Helle Præsius Busk HK
Niels Løgager HORESTA
Hans Martin Andersen Malerforbundet
Kim Nielsen Barslund Silkeborg Byråd
Frank Høy Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Jesper Simony Breining Medarbejderrepræsentant
Vakant Elevrepræsentant
   
Tilforordnede uden stemmeret:  
Henrik Staal Medarbejderrepræsentant
Rasmus Hebsgaard Elevrepræsentant