Om os

Velkommen til en verden af stærkere uddannelser, tværfagligt samarbejde og fællesskab!
College360 er Silkeborgs nye erhvervsskole og erhvervsgymnasium - en fusion mellem Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg.

Vi tilbyder et bredt udbud af ungdomsuddannelser inden for håndværk, science, økonomi, markedsføring og sprog. Mange forskellige uddannelser af høj kvalitet i et inspirerende studiemiljø, hvor den enkelte elevs trivsel og udvikling er i centrum. Vi giver vores elever et solidt fagligt og personligt fundament, uanset om fremtidsdrømmen er en videregående uddannelse eller at komme hurtigt ud i erhvervslivet.

Vi skaber faglig, social og personlig udvikling
Eleverne har et solidt fundament, hvad end fremtiden byder på en læreplads, et job eller en videregående uddannelse. Vi skaber sammen med eleverne grundlaget for deres succes i livet.

Vi har et unikt og udviklende studiemiljø
Vi har et mangfoldigt og udviklende uddannelsesmiljø, hvor eleverne mødes og inspireres på tværs af fag og uddannelser og fremtidsdrømme. Det skaber tætte sociale relationer og godt netværk. College360 er meget mere end en skole. Hos os smelter uddannelse og fritid sammen i et åbent og fleksibelt miljø, som lever 24/7. Vi er tæt på eleverne og guider dem mod deres mål.

Vi er én indgang med mange uddannelsesmuligheder
Vi tilbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og efteruddannelse for både unge og voksne. Eleverne oplever rum til udvikling for alle og stor bredde i fagretninger og studieretninger.

Vi er en lokalt forankret skole, der tænker nationalt og internationalt.
Vi styrker elevernes internationale kompetencer gennem inddragelse af internationale perspektiver i den daglige undervisning, studieture, udveksling, talentforløb og internationale konkurrencer.

Vi viser vejen til virkeligheden
Vi ruster vores elever til at kunne begå sig i erhvervslivet og på de videregående uddannelser. Vi har en markant erhvervsprofil og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og det omkringliggende samfund. I den daglige undervisning understøttes teori med praksisnære eksempler og cases fra erhvervslivet og det globale samfund. Vi arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, så eleverne oplever en tæt kobling mellem teori og praksis og lærer at begå sig på en arbejdsplads.