Optagelsesprøver

For at blive tilmeldt til optagelsesprøverne, skal du tilmelde dig den uddannelse du gerne vil i gang med på optagelse.dk.

Her bedes du noterer i bemærkningsfeltet til sidst, at du gerne vil til optagelsesprøve.

Optagelsesprøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Du kan se eksempler på prøvernes sværhedsgrad i disse to eksempler: Dansk og Matematik. Både dansk- og matematikprøven er af to timers varighed og bedømmes bestået/ikke-bestået af én ekstern censor.