EUX Business for Voksne (EUV)

EUV er for dig, der ønsker at tage en voksenuddannelse målrettet en karriere inden for Butik, Handel eller Event.

Med et grundforløb (GF2) på en EUV kan du få adgang til enten

Uddannelsens indhold og varighed afhænger af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer. Erfaring inden for den ønskede uddannelse kan have indflydelse både på grundforløbet (GF2) på skolen samt elevtiden i virksomheden.

Som voksen kan du gå ind i på EUD Butik og Handel uddannelsen ad to veje: en skolevej, hvor du begynder med undervisning på skolen eller en praktikvej, hvor du begynder med praktik i en virksomhed.

Undervisningen tilrettelægges som cases og projekter, er praksisorienteret og virkelighedsnær.

På grundforløbet undervises der i grundfag og uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod den fagretning (Detail, Handel, Event eller EUX Business), du har valgt ved din tilmelding. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i øvelsesfirmaer, hvor du udfører arbejdsfunktioner, som det gøres i en virksomhed.  

Kontakt gerne en studievejleder, da der kan være mange spørgsmål.

Varighed
Fra 12 til 60 uger
Elevhus
Ja
Uddannelsesgaranti
Ja
Økonomi
SU eller elevløn
Din alder
Skolevej:

Går du direkte ind på skolen, skal du, afhængig af dine forudsætninger, være på skolen i 12, 40 eller 60 uger. 

Herefter fortsætter du i praktik i to år vekslende med skoleophold af en samlet varighed på 7-15 uger.

EUV1-forløbet er for dig, der har fået godskrevet to års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at du ikke skal i praktik.

EUV2 og -3-forløbet er for dig, der har mindre end to års eller slet ingen relevant erhvervserfaring. Det betyder, at du skal i praktik.

 • Praktik/elevplads

  For at fuldføre den praktiske del af uddannelsen skal du skaffe dig en praktikplads. Den skal du selv finde, men du kan få hjælp gennem skolens praktikservice.

  Her kan erhvervskonsulenterne hjælpe dig med kontakten til en virksomhed og studie- og erhvervsvejlederen kan hjælpe med at udforme en ansøgning.

 • Uddannelsesaftale

  Når du har fundet en praktikplads, skal du og virksomheden underskrive en uddannelsesaftale. Du får aftaleskemaet på skolen, som også registrerer aftalen.

  Uddannelsesaftalen er bindende for begge parter. De første tre måneder af praktiktiden betragtes dog som prøvetid, hvor både du og virksomheden har ret til at opsige aftalen uden varsel og uden begrundelse.

  Du får løn i praktiktiden, se HKs hjemmeside. Arbejdsugen er 37 timer.

 • Skole- og praktikdel

  De praktiske opgaver i virksomheden bliver suppleret med undervisning på skolen. Skolen og din praktikvirksomhed udveksler oplysninger, så praktik- og skoleforløb understøtter hinanden bedst muligt.

 • Fagene på EU Voksen
  Undervisningen, der tilrettelægges som cases og projekter, er praksisorienteret og virkelighedsnær.

  På grundforløbet undervises der i grundfag og uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod den fagretning, du har valgt ved din tilmelding. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i øvelsesfirmaer, hvor du udfører arbejdsfunktioner, som det gøres i en virksomhed.    

  Fagrækken på EU Voksen

 • Prøver og bevis
  Med EUV får du et bevis på, at du er klar til en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Du får standpunktskarakterer i dine grundfag. Det uddannelsesspecifikke fag afsluttes med bestået/ikke bestået. Prøver og standpunkt i løbet af uddannelsen bedømmes efter 7-trinskalaen.

  Grundforløbsbevis

  Skolen udsteder et grundforløbsbevis, når du har opnået de nødvendige slutmål for at kunne indgå en uddannelsesaftale. Slutmålene er forskellige afhængig af, hvilket hovedforløb du ønsker. Grundforløbsbeviset indeholder bl.a. dine standpunkts- og prøvekarakterer for grundfag og uddannelsesspecifikke fag.

  Skolebevis

  Når du har gennemført alle skoleperioder i uddannelsen, og hvis karakteren for den afsluttende fagprøve i praktiktiden er mindst 02, udsteder skolen et skolebevis.

  Uddannelsesbevis

  Når uddannelsen er afsluttet og bestået efter gennemført hovedforløb, får du et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du er udlært.

 • Uddannelsesplan

  I den lokale uddannelsesplan for EUD Business kan du bl.a. læse om det pædagogiske didaktiske grundlag, vurderingen af elevernes kompetencer, eksamensregler o.m.a.

 • Din erhvervsuddannelse (EU Voksen) begynder med en realkompetencevurdering (RKV).

  En realkompetencevurdering er en afklaring, vurdering og anerkendelse af dine samlede teoretiske kompetencer i forhold til en konkret uddannelse. Læs mere om RKV.

Her starter du uddannelsen med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

I dette tilfælde afhænger uddannelsestiden af dine forudsætninger. 

Herefter fortsætter du i praktik i to år vekslende med skoleophold af en samlet varighed på 7-15 uger.

 • Praktik/elevplads

  For at fuldføre den praktiske del af uddannelsen skal du skaffe dig en praktikplads. Den skal du selv finde, men du kan få hjælp gennem skolens praktikservice.

  Her kan erhvervskonsulenterne hjælpe dig med kontakten til en virksomhed og studie- og erhvervsvejlederen kan hjælpe med at udforme en ansøgning.

 • Uddannelsesaftale

  Når du har fundet en praktikplads, skal du og virksomheden underskrive en uddannelsesaftale. Du får aftaleskemaet på skolen, som også registrerer aftalen.

  Uddannelsesaftalen er bindende for begge parter. De første tre måneder af praktiktiden betragtes dog som prøvetid, hvor både du og virksomheden har ret til at opsige aftalen uden varsel og uden begrundelse.

  Du får løn i praktiktiden, se HKs hjemmeside. Arbejdsugen er 37 timer.

 • Skole- og praktikdel

  De praktiske opgaver i virksomheden bliver suppleret med undervisning på skolen. Skolen og din praktikvirksomhed udveksler oplysninger, så praktik- og skoleforløb understøtter hinanden bedst muligt.

 • Prøver og bevis
  Med EUV får du et bevis på, at du er klar til en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Du får standpunktskarakterer i dine grundfag. Det uddannelsesspecifikke fag afsluttes med bestået/ikke bestået. Prøver og standpunkt i løbet af uddannelsen bedømmes efter 7-trinskalaen.

  Grundforløbsbevis

  Skolen udsteder et grundforløbsbevis, når du har opnået de nødvendige slutmål for at kunne indgå en uddannelsesaftale. Slutmålene er forskellige afhængig af, hvilket hovedforløb du ønsker. Grundforløbsbeviset indeholder bl.a. dine standpunkts- og prøvekarakterer for grundfag og uddannelsesspecifikke fag.

  Skolebevis

  Når du har gennemført alle skoleperioder i uddannelsen, og hvis karakteren for den afsluttende fagprøve i praktiktiden er mindst 02, udsteder skolen et skolebevis.

  Uddannelsesbevis

  Når uddannelsen er afsluttet og bestået efter gennemført hovedforløb, får du et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du er udlært.

 • Uddannelsesplan

  I den lokale uddannelsesplan for EUD Business kan du bl.a. læse om det pædagogiske didaktiske grundlag, vurderingen af elevernes kompetencer, eksamensregler o.m.a.

Efter afsluttet uddannelse har du en bred vifte af karrieremuligheder i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer inden for økonomi, salg, markedsføring, informationsteknologi – ja, inden for stort set alle opgaver og funktioner.

Gennem ordningen PIU (Praktik I Udlandet) har du mulighed for at tage praktikuddannelsen i bl.a. en tysk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed. Med en praktik i en tysk virksomhed vil du være attraktiv for virksomheder med kunder og leverandører i tysktalende lande.

 • Videre uddannelse

  Efter to år i praktik har du mulighed for at begynde en kort videregående uddannelse (KVU) som handelsøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom eller lignende.

  Akademiuddannelserne er en fleksibel videregående deltidsuddannelse for dig, der har fuldtidsarbejde og samtidig gerne vil have en videregående uddannelse.

  Du bestemmer selv, hvordan du sammensætter dit uddannelsesforløb.

 • Uddannelsesplan

  I den lokale uddannelsesplan for EUD Business kan du bl.a. læse om det pædagogiske didaktiske grundlag, vurderingen af elevernes kompetencer, eksamensregler o.m.a.