Lørdag den 6. februar 2021 kl. 10 - 14

Drømmer du om en uddannelse inden for økonomi, naturvidenskab, markedsføring, sprog, it, eller bioscience?
Vil du have adgang til videregående uddannelse, være iværksætter eller have karriere i erhvervslivet?

Uddannelserne på gymnasierne i midtbyen åbner mange spændende fremtidsmuligheder for dig.

Kom til Åbent Hus på Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium lørdag den 6. februar 2021 fra kl. 10 til 14 på Bindslevs Plads 1 i Silkeborg.

Grundet Covid-19 har vi i år valgt at anvende tilmelding til vores Åbent hus arrangement. Vi ønsker at give alle deltagere en tryg oplevelse ved at sprede deltagerne over dagen og sikre, at gældende regler omkring afstand efterleves.

Her kan du møde de 3 årige gymnasiale uddannelser:

Program

  • Start med oplæg om den/de valgte uddannelser
  • Kom på rundvisning på skolen
  • Oplev studiemiljøet
  • Mød undervisere og vejledere
  • Hør om fag og studieretninger
  • Få en snak med vores nuværende elever om at gå på uddannelserne
  • Hør om talentudvikling, studierejser og andre aktiviteter