Fag på Kontor

Information | Fag på Kontor

Fag på EUX kontor

På EUX uddannelsen inden for kontor får du undervisning i både almene gymnasiale fag som dansk, engelsk og samfundsfag og i fag, som er relevante, når du skal arbejde inden for detailhandel.

Fag på Grundforløb 1

På Grundforløb 1 skal vi igennem en række temaer, der skal klæde dig på til at vælge en uddannelsesretning på Grundforløb 2. 

Du vil også få fag som Dansk, Samfundsfag, Engelsk, Virksomhed og arbejdsmarked, lærepladssøgning. Du vil komme i en uges virksomhedspraktik og få mulighed for at følge en række valgfag.

Fag på Grundforløb 2 

På Grundforløb 2 på EUX Kontor møder du følgende fag, som giver dig grundlæggende viden inden for salg og butiksdrift: 

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Dansk C
 • Erhvervsinformatik C
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Uddannelsesspecifikt fag: Kontor

De uddannelsesspecifikke fag - også kaldet USF fag klæder dig på i forhold til at begynde din oplæring i en virksomheder. Du lærer om forskellige arbejdsprocesser og får indsigt i, hvilke spændende jobs og karrieremuligheder uddannelsen leder frem til. På Kontoruddannelsen møder du emner som: 

 • Kvalitet og service
 • Forretningsforståelse
 • Kommunikation
 • Datahåndtering

Grundforløbet på EUX Kontor afsluttes med eksamen i ét af grundfagene og en grundforløbsprøve, som afslutning på det uddannelsesspecifikke fag.

For at komme videre fra Grundforløb 2 til det studiekompetencegivende forløb - også kaldet studieåret, skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C 
 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • Matematik C 

Fagene skal bestås med et samlet gennemsnit på 2. 

Efter Grundforløb 2 skal du på EUX Kontor videre på studieåret.

Fag på Studieåret

I det studiekompetencegivende forløb skal du gennemføre følgende fag og niveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag

Du skal også udarbejde et erhvervsområdeprojekt og et eksamensprojekt.

Eksamen består af prøver i 6 gymnasiale fag, der udtrækkes. Dit samlede karaktergennemsnit i prøverne skal være mindst 2. Du skal også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.

Når du har bestået eksamen, modtager du bevis for EUX 1. del. For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Hvis du har gennemført EUX 1. del på en af de merkantile erhvervsuddannelser, har du adgang til at starte på ethvert af de merkantile hovedforløb uden yderligere supplering. Du skal hverken tage grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb igen, men kan starte direkte på uddannelsens hovedforløb.

Hovedforløb

College360 udbyder kun Grundforløb og studieår på Kontoruddannelsen. Derfor skal du på skoleforløbene under din oplæring i en virksomhed have din undervisning på en anden erhvervsskole. Du vælger sammen med din oplæringsvirksomhed, hvilken af de skoler, der udbyder hovedforløb på uddannelsen, du skal gå på. 

Erhvervsfaglig studentereksamen

Du afslutter hele uddannelsen med en gymnasial eksamen og en fagprøve. Du modtager fagprøvebevis og EUX-bevis (erhvervsfaglig studentereksamen).

Brug for en
EUX vejleder?

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Kom til vores infoevent

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål.