Kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering
College360 Efteruddannelse tilbyder Individuel Kompetencevurdering (IKV), der sætter fokus på den enkelte deltagers nuværende kompetencer. Via den individuelle kompetencevurdering er der mulighed for en formel anerkendelse af kvalifikationer, du har opnået gennem praksis. IKV er derfor helt personligt, og du kan få vurderet og anerkendt dine kompetencer i forhold til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) og efterfølgende på et officielt AMU uddannelsesbevis. Dette sker efter en afklaring, dokumentation og vurdering fra College360 Efteruddannelse. Med en IKV afklaring kan du derefter eksempelvis søge om merit til andre uddannelser, eller den kan være vejen for dig til et tilrettelagt AMU-uddannelsesforløb.

Vurdering af basale færdigheder
På et AMU-kursus får alle deltagere tilbud om en vurdering af deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. I tilknytning til vurderingen skal deltageren tilbydes vejledning om relevant læse- og regneundervisning.

For yderligere information, kontakt os på telefon 20 63 45 32 eller send en mail til os. Du kan også få mere information om forberedende voksenundervisning hos TH. Langs og HF-VUC på telefon 69 12 79 20 eller på www.thlangshf-vuc.dk, hvor du også selv kan booke en aftale til en snak om dine muligheder.


RKV - Realkompetencevurdering
Realkompetencevurdering (RKV) er en afklaring, vurdering og anerkendelse af dine samlede teoretiske kompetencer i forhold til en konkret uddannelse.

Få vurderet om en tidligere uddannelse og/eller arbejdserfaring kan give dig lettere adgang til en specifik uddannelse. Hos College360 kan vi hjælpe dig med at blive det, der på fagsprog hedder realkompetencevurderet (RKV). Realkompetencevurdering er en afklaring, vurdering og anerkendelse af dine samlede kompetencer i forhold til en konkret uddannelse. Med sådan en vurdering kan der tages stilling til, hvilke dele af din kommende uddannelse, der kan godskrives i skole– og en eventuel praktikdel. Den endelige vurdering fastsætter, hvilke fagniveauer og projekter, der skal gennemføres for at opnå den uddannelse, du ønsker.

For at blive RKV afklaret skal du til en samtale, hvor der tages afsæt i relevant dokumentation fra tidligere uddannelser, kurser og CV, hvorefter du vil modtage information om, hvilke fag og niveauer, der kan godskrives/springes over i forhold til den ønskede uddannelse. Er du ledig, skal du dog først kontakte din sagsbehandler/jobkonsulent på jobcenteret.

Den endelige RKV fastsætter hvilke fagniveauer og projekter, der godskrives og hvilke, der skal gennemføres for at opnå den ønskede uddannelse.

For yderligere information kontakt studievejleder Marcus Laycock på telefon 75 360 360 og aftal tid til en samtale.

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne
Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer. 

Kontakt os for en aftale på telefon 75 360 360.

(Der tages forbehold for lovændringer indenfor kompetencevurdering)