AKADEMIUDDANNELSE KURSER

 

Akademiuddannelse

Skab vækst på bundlinjen med efteruddannelse for medarbejdere.

I samarbejde med Dania Erhverv udbyder vi muligheden for en akademiuddannelse, hvor virksomheden selv kan bestemme tempoet i medarbejdernes uddannelsesforløb.

Akademiuddannelser er videregående kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS point ved gennemførelse. Indholdet i uddannelserne er tilpasset erhvervslivets fremtidskrav til kompetencer inden for blandt andet ledelse, oplevelsesøkonomi og økonomistyring. 

Strategisk kompetenceudvikling
Vi kan skræddersyr Akademimoduler eller en hel uddannelse kun til din virksomhed. Giv dine medarbejdere en kompetencegivende uddannelse og ECTS point, samtidig med, at de efterfølgende giver læring og udvikling til hele organisationen.
Efteruddannelse for medarbejdere
Akademiuddannelser er videregående kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS point ved gennemførelse.
Kontakt os
Kontakt Administrationen for mere information.