Kursusområder

Om Arbejdsmarkedsuddannelser

Vi udbyder hos College360 Efteruddannelse en lang række AMU kurser (arbejdsmarkedsuddannelser).

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og arbejdsmarkedets parter. Læs meget mere om betingelser, økonomi, tilmelding og så videre under godt at vide - arbejdsmarkedsuddannelser.

Om Akademiuddannelser

Hos College360 Efteruddannelse tilbyder vi akademiuddannelser som virksomhedshold i samarbejde med Dania Erhverv. Vi tilbyder videreuddannelse på akademiniveau til virksomheder, der med efteruddannelse for medarbejdere vil skabe vækst på bundlinjen.  

Undervisningen på akademiuddannelserne tager udgangspunkt i den nyeste teori og forskning inden for fagområdet og denne teoretiske viden er central. Vi lægger dog også vægt på, at undervisningen er præget af små workshops og gæsteoplæg for at koble teori til praksis. Med en akademiuddannelse hos os vil du derfor opleve at få konkrete, teoretiske værktøjer, som kan overføres direkte til egen hverdag umiddelbart efter gennemført forløb.

Om korte intensive kurser

Vi tilbyder korte intensive kurser inden for en lang række områder, hvor vi arbejder målrettet med et afgrænset emne, som du efter endt forløb kan gå direkte hjem og anvende. Du får et optimalt udbytte på disse kurser, som blandt andet skyldes, at der kun er få deltagere på hvert hold.

Vi bestræber os på størst mulig fleksibilitet i forhold til gennemførelsen af vores intensive kurser og udbyder en række forskellige åbne hold. Kurserne kan dog også gennemføres som mere lukkede hold, hvor vi kan tilrettelægge små intensive forløb ud fra den enkelte virksomheds ønsker.

Vores IT-klasseværelse er mobilt, så der er mulighed for at tilbyde IT-undervisning ude på virksomheder med vores materiale.

De mest populære korte intensive kurser er IT-kurser i Excel og Word.

Strategisk kompetenceudvikling

Vi udvikler gerne virksomhedstilpassede kurser, der specifikt tager udgangspunkt i din virksomheds ønsker om kompetenceudvikling af medarbejdere, ledere eller overordnet for virksomheden.

Et tæt samarbejde med netop din virksomhed er vigtig for os - læs under cases om andre virksomheders oplevelser og udbytte af samarbejdet med os.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 20 63 45 32, og vi kommer gerne ud i din virksomhed til en snak om, hvordan vi kan samarbejde med netop jer.