Studie- og ordensregler på EUD og EUX Business

I studie- og ordensreglerne kan du læse, hvad vi forventer af dig, når du tager en uddannelse på College360.

På College 360, Handelsskolen har vi 4 grundlæggende værdier

 • Ansvarlighed
 • Engagement
 • Ærlighed
 • Fællesskab

Vi forventer, at alle lever op til disse værdier

Praktiske informationer og regler 

 • Ankomst til skolen
 • Bøger
 • Oprydning og ansvar
 • Værdigenstande
 • Mobiltelefoner
 • Hjemmearbejde og opgaver
 • Rygning, rusmidler m.m.
 • Lyd, billede og videooptagelse
 • Fravær
 • Sygdom og sygemelding
 • Karaktergivning
 • Adfærd
 • Eksamen

 

Retningslinjer ved overtrædelse af skolens gældende regler

 • Adfærd
 • Ansvar
 • Fraværsprocedure
 • Manglende opgaveaflevering
 • Snyd/kopiering af opgaveafleveringer
 • Handel med euforiserende stoffer
 • Andre overtrædelser af skolens regler
 • Ankeinstans