GF+ Business - Grundforløb plus - Kontor, handel og forretningsservice

GF+ Business - Grundforløb plus - Kontor, handel og forretningsservice

GF+ Business

GF+ er et helt nyt og særligt tilbud til dig, som gerne vil have en uddannelse inden for Detail, Handel, Event, Kontor/administration eller som Receptionist.

Med et 10 ugers afklarende og introducerende forløb på GF+ får du, som har været væk fra grundskolen i mere end 2 år, en rigtig god start på din uddannelse!

10 ugers forløbet ligger forud for grundforløbets 2. del (GF2), som vil være din vej ind i en erhvervsuddannelse.

Med GF+ bliver du klædt på til din start på GF2 - både fagligt og personligt. Det giver dig en sikkerhed i dit endelige valg af uddannelsesretning, og om dette valg skal føre til en EUD erhvervsuddannelse eller EUX - den erhvervsfaglige studentereksamen, som kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Du introduceres til de forskellige uddannelsesretninger, og prøver at arbejde med typiske realistiske opgaver. Det giver dig et indblik i arbejdspladskulturer, faglig kommunikation og nogle af de typiske metoder man benytter til opgaveløsning i en virksomhed. Kompetencer som du vil få brug for, når du efter EUD grundforløbet/EUX studieåret ansættes i lære i en virksomhed.

På 10 ugers GF+ forløbet får du løftet dine faglige kompetencer i dansk, regning og samfundsfaglige emner forud for starten på Grundforløbets 2. del.

Du arbejder desuden med personlig udvikling i mini temaforløbene: ”Hvordan jeg bruger min personlighed som min styrke” og ”Trivsel på arbejdspladsen”.

Varighed
10 uger
Studiebolig
Ja
Uddannelsesgaranti
Nej
Økonomi
SU
GF+ Business

10-ugers GF+ Business er et introducerende og afklarende forløb, som leder til din start på Grundforløbets 2. del primært på EUD Business eller EUD Receptionist

Bemærk: Ønsker du EUX Business anbefaler vi, at du i stedet tilmelder dig ”Klar til EUX” – et forløb som gennemføres i samarbejde med Th. Langs VUC og HF. I dette forløb har du de fag og niveauer, som er danner basis for EUX grundforløbet – den Erhvervsfaglige Studentereksamen.

  • Opbygning
  • Tilmelding
  • Optagelseskrav

Undervisningen på GF+ er opdelt i tematiserede perioder. I hver periode arbejder du med virkelighedsnære projekter, således at du får et indblik i nogle af de typiske arbejdsopgaver, som du vil møde i de forskellige uddannelsesretninger. Det er med til at give dig en idé om den store vifte af lærepladsmuligheder, som du vil få adgang til med din EUD eller EUX uddannelse.

Forløbet lægger samtidig vægt på at træne dialog, kommunikation og samarbejde til løsning af realistiske opgaver.

Undervisningen består af et såkaldt kombinationsfag indeholdende dansk, samfundsfag, regning og lærepladssøgning, samt erhvervsfag.

  • Kombinationsfagene:
  • Erhvervsfagene:
Trine Kiærbye Jensen
Studievejleder
20 62 01 74
Send besked