Grundforløb 2 på EUD

Grundforløb 2 varer 20 uger og er for alle, der har gennemført Grundforløb 1 eller er mellem 18 og 25 år eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for max 2 år siden. På Grundforløb 2 skal du vælge den fagretning, du ønsker at fortsætte resten af din uddannelse i:

AUTO:


HÅNDVÆRK OG DESIGN:


HOTEL OG RESTAURANT:


BUSINESS:


Grundforløb 2 afsluttes med en Grundforløbsprøve. Når du er færdig med Grundforløb 2, skal du i lære, hvorefter hovedforløbene venter. Herefter veksler du mellem skoleforløb og læreperioder i virksomheden. Det kan du læse mere om under hver uddannelse.

Når du har bestået Grundforløb 2 skal du i lære i en virksomhed. Kan du ikke få en læreplads i en virksomhed, er der mulighed for at komme i Skoleoplæringscenteret. Det gælder dog ikke alle uddannelser. Din læretid afbrydes af et antal hovedforløb, hvor du skal ind på skole. Hvor mange gange og hvor lange hovedforløbene er, er forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Det kan du læse mere om under hver uddannelse.