Fag på uddannelsen

På EUD Business har du følgende grundfag og valgfag:

 

Fagbeskrivelser

 • Afsætning
 • Dansk
 • Engelsk
 • Virksomhedsøkonomi
 • Erhvervsfag
 • Informationsteknologi (IT)
 • Innovation
 • Kulturforståelse
 • Markedskommunikation
 • Matematik
 • Organisation
 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Tysk
 • Uddannelsesspecifikke fag