Bliv klar til EUD

Forløbet 'Klar til EUD og EUX' giver dig det nødvendige niveau i de krævede fag for at komme videre på en erhvervsuddannelse på College360.
Undervisningen udbydes i samarbejde med Th. Langs HF og VUC, og forløbet har en varighed af 20 uger.

Fagrækken:
Matematik E, Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C - Læs evt. fagbeskrivelsen.
Fagene afsluttes med aflevering af faglig dokumentation i matematik og eksamen på niveau C i dansk, engelsk og samfundsfag. 

Undervisningsstart:
"Klar til EUX" starter i august med løbende optag inden for de første tre uger. Der optages elever, så længe der er plads på holdet.

Deltagerbetaling:
Der er tale om enkeltfagsundervisning på TH. Langs HF&VUC, og derfor vil der være deltagerbetaling.

Undervisningssted:
College360, Bredhøjvej 8 samt Th. Langs HF og VUC, Hostrupsgade 48-56 i Silkeborg.

Statens uddannelsesstøtte:
Du kan få SU, hvis du har et tilstrækkeligt antal lektioner, er studieaktiv, møder op til timerne og afleverer aftalte opgaver til tiden. Læs mere om SU på www.su.dk

Tilmelding:
Aftal en tid til en samtale med en studievejleder og få lavet en uddannelsesplan samt få information om dine økonomiske støttemuligheder.

 

Din optagelse på EUX eller EUDs grundforløb (GF2) sker på baggrund af den faglige dokumentation, eksamen og skolens vurdering.