Specialpædagogisk støtte på EUD/EUX


Som elev på College360 kan du få specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har behov for det. Skolens SPS-koordinator hjælper dig med at få afdækket dine behov for støtte, så du kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de øvrige elever.

Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2):

College360 tilbyder SPS (specialpædagogisk støtte), hvis du er ordblind eller har en anden diagnose, fx ADHD eller autisme. Det er vigtigt, at du henvender dig før skolestart. Du kan henvende dig til SPS-koordinatoren.

Hovedforløb:

College360 tilbyder SPS (specialpædagogisk støtte), hvis du er ordblind eller har en anden diagnose, fx ADHD eller autisme.  Det er vigtigt, at du henvender dig før skolestart. Hvis du har behov for støtte, skal du henvende dig til SPS-koordinatoren. Det gælder også, selvom du før har modtaget SPS på College 360.

Lise Telling Nielsen
SPS koordinator
Auto, Business, Hotel og restaurant, Håndværk og design