På College360 gør vi, hvad vi kan for at sikre, at vores elever færdes i et såvel godt fagligt som socialt miljø.

Studiestart betyder nye fællesskaber

Hvert år i forbindelse med skolestart arrangerer vi introforløb for alle nye elever. Introforløbet består af anderledes sociale og tværfaglige aktiviteter, som f.eks. bygning af sæbekassebiler og sæbekassebil-race. Introforløbet sikrer at eleverne får et godt kendskab til deres klassekammerater samtidig med, at der også skabes relationer på tværs af fagretninger og klasser.

Ny skole, nyt studiemiljø

Efter indflytningen på ny skole er alle fagretningerne nu samlet under ét tag. Den nye ramme betyder blandt andet, at eleverne nu har bedre muligheder for at danne relationer og fællesskaber på tværs af uddannelser og årgange ved at mødes i de mange åbne områder på skolen. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og eleverne lærer at færdes i et studiemiljø, hvor man udviser respekt for hinanden til trods for forskellighederne i valg af uddannelse og fag.

Brug skolen i fritiden

Når dagens undervisning er slut, har eleverne altid mulighed for at tilbringe fritiden på skolen, uanset om det er for at lave lektier, færdiggøre projekter eller bare slappe af og snakke med vennerne. De mange åbne områder på ny skole indbyder til, at eleverne kan mødes i mindre grupper for at spille spil og snakke såvel i frikvarterne som efter skole. Eleverne kan også tilbringe tid enten i de mange hyggekroge rundt om på skolen eller mødes i Madværket til frokost eller kaffe.

Studieboliger

Som elev på College360 har du mulighed for at bo i skolens nye studieboliger, hvis du opfylder visse betingelser. Her bor du sammen med andre unge, der også er ved at tage en uddannelse på College360. Eleverne, der bor i studieboligerne har et helt unikt fællesskab, hvor de efter skole også har mulighed for at bruge skolens faciliteter. Læs mere om muligheden for at bo i studieboligerne på College360.


 Det siger vores elever

Christina Lisby, 18 år, tømreruddannelsen

Jeg synes, det er rigtigt dejligt, at man lærer så mange mennesker at kende på College360. Man omgås så mange forskellige mennesker, så man får andre relationer end dem, der går på ens egen uddannelse.

Rasmus Jensen, 16 år, Klejnsmed

Her er megafedt. Vi har store lokaler, nye maskiner og kabiner med god udluftning. Det hele spiller bare. Teorilokaler og værksteder ligger tæt på hinanden og vi er tæt på eleverne på de andre uddannelser.

Foto: Martin Ballund, Midtjyllands Avis

Emma Iris Rye Rasmussen, 18 år, EUX-tømrer

Vi har helt ny, lyse lokaler med bedre lys.

Vores teorilokaler ligger lige ved siden af værkstedet, og det er nemt at følge med i, hvad de andre laver.

Vi har et godt socialt miljø på skolen, hvor vi har mere med hinanden at gøre, fordi uddannelserne er samlet under ét tag.

Foto: Martin Ballund, Midtjyllands Avis