Hvad er EUX Business ?
Hvad kan jeg blive ?
Uddannelsesforløb
Praktiske informationer
?

EUX Business gør dig klar til både en praktikplads og videregående uddannelse

Med den erhvervsfaglige studentereksamen - EUX Business - tager du både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse på samme tid. Du får med andre ord en dobbeltuddannelse!

Du kan starte på EUX allerede efter 9. klasse, men EUX er også for dig, som f.eks. har været ude i erhvervslivet i nogle år.

EUX Business er sammensat af et grundforløb og et studieår, som samtidig giver dig adgang til at søge praktikplads i erhvervslivet.

EUX Business åbner dørene til en solid erhvervskarriere ved at kombinere en stærk praktisk forståelse med et teoretisk niveau, der giver dig adgang til at læse videre på professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademi uddannelserne, universiteter og handelshøjskoler.

Som elev på EUX Business får du flere tilbud om at opleve verden gennem studieture og studieophold, der alle giver dig en unik mulighed for at opleve en anden kultur, forbedre dine sprogkundskaber. Det giver din uddannelse en international profil.

Sådan kommer du igang
Tilmelding
Studievejledning
Internationale aktiviteter