Grundforløb 1 på EUX Business

EUX Business GF 1 er for dig, som har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år.

Det særlige ved EUX Business er, at du både tager en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen på samme tid. EUX Business åbner dørene til en solid erhvervskarriere ved at kombinere en stærk, praktisk forståelse med et teoretisk niveau, der giver dig adgang til at at læse videre på professionsbacheloruddannelserne, universiteter og handelshøjskoler. Du får med andre ord en dobbeltuddannelse!

Ud over kendte fag - engelsk, dansk, samfundsfag og matematik - får du på EUX Business nye spændende gymnasiale fag som afsætning, IT, organisation og virksomhedsøkonomi. Dertil vælger du fag, som profilerer din uddannelse efter dine interesser, eksempelvis innovation, kulturforståelse, psykologi, spansk, erhvervsret eller markedskommunikation.

EUX Business er en uddannelse, der stiller krav! Til gengæld bliver du rigtigt godt forberedt til spændende jobs i erhvervslivet. På EUX Business på College360 får du - gennem bl.a. studieture i udlandet -samtidig en uddannelse med et internationalt perspektiv. Det vil du kunne bruge i din erhvervskarriere fremover!

Ud over kendte fag - engelsk, dansk, samfundsfag og matematik - får du på EUX Business nye spændende merkantile fag. Dertil vælger du fag, som profilerer din uddannelse efter dine interesser, eksempelvis innovation, kulturforståelse, psykologi, spansk, erhvervsret eller markedskommunikation.

  

Kort og godt om EUX Business:

  • Erhvervsuddannelse + Erhvervsfaglig studentereksamen
  • Nye spændende fag
  • Valg af fag – f.eks, valg mellem matematik B eller Virksomhedsøkonomi på B niveau
  • Undervisning med konkrete problemstillinger og cases fra erhvervslivet
  • En uddannelse med international profil
  • Adgang til videregående uddannelser
  • Mange karrieremuligheder

På EUX Business vil du opleve en anden måde at tage en gymnasial uddannelse på!