Hvad er EUX Business

 

EUX Business er en dobbeltuddannelse, hvor du uddannes til praktikplads i erhvervslivet samtidig med, at du tager en gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til at læse videre på professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademi uddannelserne, universiteter og handelshøjskoler.

EUX Business er sammensat af et grundforløb og et studieår.

Du har med EUX Business mulighed for at søge praktikplads inden for uddannelsesretningerne: Kontor/Administraion, Handel, Detail/butikEvent og Finans

Grundforløbet har forskellig varighed alt afhængig af den baggrund, som du kommer med

  • Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år, starter du på EUX Business GF1.
  • Er det mere end 2 år siden, at du forlod 9. eller 10. klasse, starter du på EUX Business GF2, eventuelt med start på det forberedende forløb ”HFe – Klar til EUD/EUX
  • Har du allerede afsluttet en gymnasial uddannelse, er der særlige studenterforløb (EUS), som leder dig frem til at kunne søge en praktikplads. Forløbet udbydes som et online forløb.


Uddannelsens opbygning

Efter grundforløbet læser du videre på studieåret.

Efter studieåret går du til eksamen i et udtræk af dine gymnasiale fag på A, B og C niveauer og opnår EUX 1. dels bevis - dit bevis på, at du har opnået almen studiekompetence der giver adgang til at læse videre.

Efter studieåret har du mulighed for at søge praktikplads inden for uddannelsesretningerne: kontor/administration, handel, detail eller event.

Praktiktiden i en virksomhed varer 2 år. Herefter udstedes EUX bevis.

Optagelses krav

For at komme ind på EUX Business skal du have bestået afgangsprøven i dansk og matematik i 9. eller 10. klasse med karakteren 02 i gennemsnit for hvert fag. Du kan komme til optagelsesprøve, hvis ikke du opfylder adgangskravet.

Hør hvad EUX Business elev Sille og underviser Mathias fortæller om uddannelsen