Kontor/Administration

 

Som kontoruddannet med speciale løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde.

Kontoruddannelsen skal tages med eux – erhvervsfaglig studentereksamen.

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Adgangskrav til hovedforløb Kontor

Overgangskrav til det studiekompetencegivende forløb

For at kunne gå i gang med det studiekompetencegivende forløb, skal du i grundforløbet have gennemført fagene: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, Informationsteknologi C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C med et gennemsnit på 02 i standpunktskarakter.

For at kunne gå i gang med skoleundervisningen i hovedforløbet, skal du have opnået bevis for eux 1. del. Det opnår du ved at gennemføre det studiekompetencegivende forløb og bestå eksamen i den gymnasiale del af eux-forløbet.

Brancheretninger - Kontoruddannelserne

Som elev inden for uddannelsesretningen kontor uddannes du til:

  • Administration
  • Offentlig administration                                  
  • Økonomi
  • Advokatsekretær                     
  • Lægesekretær
  • Spedition og shipping          
  • Revision

Praktiktid

2 år - du får elevløn i din praktiktid.

Uddannelsesgaranti

Ja, Skolepraktikmulighed såfremt særlige krav overholdes.