Studieår - EUX Business

Det er på studieåret, at du specialiserer dig og får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Efter første år (GF1 og GF2) på EUX Business skal du gennemføre et studieår, inden du skal to år i praktik. Det andet år på EUX Business er et studiekompetenceår, hvor du afslutter en række fag på gymnasialt niveau.   

På andet år vil du få endnu flere af de fag, som erhvervslivet efterspørger, og du vil fortsætte fag fra første år på et højere niveau. Det er også på andet år, at du får mulighed for at specialisere dig gennem spændende valgfag.

Fagrækken EUX Business (Læs mere om fagene)

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informationsteknologi B
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Tysk eller Spansk C
 • Valgfag: Matematik B
 • Valgfag: Innovation C
 • Valgfag: Kulturforståelse C
 • Valgfag: Psykologi C
 • Valgfag: Filosofi C
 • Valgfag: Markedskommunikation C