Grundforløb 2 på EUX Tech

Grundforløb 2 varer ½ år og er for alle, der har gennemført Grundforløb 1 på EUX Tech eller har fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. På Grundforløb 2 skal du vælge den fagretning, du ønsker at fortsætte resten af din uddannelse i. College360 udbyder disse uddannelser på Grundforløb 2:

 

Grundforløb 2 afsluttes med en Grundforløbsprøve og et udtræk af eksaminer i dine grundfag. Når du er færdig med Grundforløb 2, skal du i praktik. Herefter veksler du mellem skoleforløb og praktikperioder i virksomheden.