Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) kan du blive næsten alt:

  • Du kan gå direkte ud i erhvervslivet og tjene gode penge
  • Du kan blive selvstændig og starte egen virksomhed
  • Du kan læse videre på en lang række videregående uddannelser

Det betyder, at du altid har mange valgmuligheder med en EUX.

Jobmuligheder i erhvervslivet

Som bygningsmaler bliver du ofte ansat i mindre firmaer, hvor du arbejder på byggepladser. Du kan finde job hos malerfirmaer eller inden for ejendomsservice, byggeentreprenør samt andre specialiseret bygge- og anlægsvirksomheder. Du kan også arbejde i farve- og tapetforretninger. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig og starte eget værksted.

Muligheder for videreuddannelse

Når du tager bygningsmaleruddannelsen med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen. Når du er færdig, opnår du studiekompetencer til en lang række videregående uddannelser.

På adgangskortet.dk kan du se de videregående uddannelser du får adgang til med en EUX.