Vi starter EUX-hold i august. Du melder dig til via optagelse.dk

Ernæringsassistent (EUX)

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) kan du blive næsten alt:

  • Du kan gå direkte ud i erhvervslivet og tjene gode penge
  • Du kan blive selvstændig og starte egen virksomhed
  • Du kan læse videre på en lang række videregående uddannelser

Det betyder, at du altid har mange valgmuligheder med en EUX.

Jobmuligheder i erhvervslivet

Som ernæringsassistent laver du god og sund mad i større køkkener på forskellige institutioner som eks. daginstitutioner, plejehjem og hospitaler. Du kan også finde job på gymnasier og erhvervsfaglige skoler eller på grundskoler, i sportsklubber samt fødevarebutikker. Desuden kan du også finde arbejde i en lang række virksomheder, der har egen kantine.  

Muligheder for videreuddannelse

Når du tager ernæringsassistentuddannelsen med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen. Når du er færdig, opnår du studiekompetencer til en lang række videregående uddannelser.

På adgangskortet.dk kan du se de videregående uddannelser du får adgang til med en EUX.