Vi starter EUX-hold i august. Du melder dig til via optagelse.dk

Gastronom (EUX)

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) kan du blive næsten alt:

  • Du kan gå direkte ud i erhvervslivet og tjene gode penge
  • Du kan blive selvstændig og starte egen virksomhed
  • Du kan læse videre på en lang række videregående uddannelser

Det betyder, at du altid har mange valgmuligheder med en EUX.

Jobmuligheder i erhvervslivet

Som gastronom kan du oftest finde arbejde i restaurantbranchen og på hoteller. Derudover kan du også få job i virksomheder, der har egne kantiner med madordninger som eks. daginstitutioner, fængsler, militærkaserner, plejehjem, hospitaler samt andre steder med cafeteria eller servering. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig og fx starte egen restaurant.

Muligheder for videreuddannelse

Når du tager gastronomuddannelsen med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen. Når du er færdig, opnår du studiekompetencer til en lang række videregående uddannelser.

På adgangskortet.dk kan du se de videregående uddannelser du får adgang til med en EUX.