Hvad er EUX?

Kombiner en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse

EUX er en erhvervsuddannelse, hvor du supplerer uddannelsen med fag på gymnasialt niveau. Du bliver derfor faglært og får en erhvervsfaglig studentereksamen på samme tid.

Med en EUX uddannelse opnår du generel studiekompetence og har derfor mulighed for at komme ind på videregående uddannelser - fordelen med en EUX er, at du også mestrer et fag!

Med et EUX-uddannelsesbevis kan du altså vælge at arbejd​e som faglært eller at læse videre. Læs mere om EUX på Uddannelsesg​uiden