Handel

Elev fra Business i arbejde som handelselev i byggemarked

 

Som handelsuddannet arbejder du i handelsvirksomheder eller starte din egen B2B d.v.s handel mellem virksomheder.

En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om den handel, der foregår mellem virksomheder. Du lærer at repræsentere en virksomhed som mellemhandler mellem dens kunder og leverandører.

Du kan afslutte som handelsassistent med speciale i salg, digital handel eller som indkøbs- eller logistikassistent.

Adgangskrav til hovedforløb Handel

For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have gennemført fagene:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

Brancheretninger - Handelsuddannelserne

Som elev inden for uddannelsesretningen Handel uddannes du til:

 • Handelsassistent salg
  Handelsassistent med specialet salg: Du lærer om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik og får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. Afhængigt af din praktikaftale kan du vælge mellem brancherne: auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner samt el, eller vælge profilen storkunde.
 • Indkøbsassistent
  Indkøbsassistent: Du lærer om indkøb, fra at processen starter hos en leverandør, til at varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland.
 • Logistikassistent
  Logistikassistent: Du lærer om, hvad det koster at sende og at oplagre varer. Desuden lærer du at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde.
 • Digital handel

 

Læretid

2 år - du får elevløn i din praktiktid.

Uddannelsesgaranti

Ja, Skolepraktikmulighed såfremt særlige krav overholdes