Vil du gerne starte på en EUD eller EUX erhvervsuddannelse, og er du fyldt 18 år?

Vil du gerne starte på en EUD eller EUX erhvervsuddannelse, og er du fyldt 18 år?

Forløbet 'Klar til EUD/EUX' giver dig det nødvendige niveau i de krævede fag for at komme videre på en erhvervsuddannelse, f.eks. EUD Business eller EUX Business.

Undervisningen udbydes i samarbejde med Th. Langs HF og VUC, og forløbet har en varighed af 20 uger.   

Fagrækken
Matematik E
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
(Læs evt. fagbeskrivelsen).

Fagene afsluttes med aflevering af faglig dokumentation i matematik og eksamen på niveau C i dansk, engelsk og samfundsfag. 

Undervisningsstart
"Klar til EUD/EUX" starter hvert år i August. Der optages elever, så længe der er plads på holdene.

Deltagerbetaling
Der er tale om enkeltfagsundervisning på TH. Langs HF&VUC, og derfor vil der være deltagerbetaling.

Undervisningssted
LANGS HF & VUC, Hostrupsgade 48-56 og College360, Bredhøjvej 8, Silkeborg

Statens uddannelsesstøtte
Du kan få SU, hvis du har et tilstrækkeligt antal lektioner, er studieaktiv, møder op til timerne og afleverer aftalte opgaver til tiden. Læs mere om SU på www.su.dk

Tilmelding
Aftal en tid til en samtale med en studievejleder og få lavet en uddannelsesplan samt få information om dine økonomiske støttemuligheder.

Din optagelse på EUX eller EUDs grundforløb (GF2) sker på baggrund af den faglige dokumentation, eksamen og skolens vurdering.

Kontakt en studievejleder for at få vejledning om, hvilket niveau der er nødvendigt for at blive optaget på hovedforløbet.

Collage som viser det socialemiljoe på College360