Realkompetencevurdering

Er du over 25, begynder din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering (RKV).

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering er en afklaring, vurdering og anerkendelse af dine samlede teoretiske kompetencer i forhold til en konkret uddannelse.

Der tages stilling til, hvilke dele af din(e) tidligere uddannelse (r), der kan godskrives i den uddannelse, som du ønsker at begynde på.

Den endelige vurdering fastsætter, hvilke fagniveauer og projekter der godskrives, og hvilke der skal gennemføres for at opnå den ønskede uddannelse.

En realkompetencevurdering afklarer også, om der er mulighed for at lave en EUV-plan.

Hvad er en EUV-plan?

EUV står for Erhvervsuddannelse for Voksne, og med en EUV-plan kan du gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden en uddannelsesaftale med en virksomhed.

EUV giver mulighed for at få et uddannelsesbevis som faglært, hvis du er:

  • Ufaglært med praktisk erfaring
  • Faglært med en forældet uddannelse.
  • Faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark

Hvem kan få en EUV-plan?

Er du 25 år eller derover, skal du have lavet en realkompetencevurdering, hvis du ønsker at begynde på en uddannelse.

Hvis du ønsker en uddannelse inden for detail, handel, event eller kontor, kan du henvende dig til College360 Business.

Er du ledig, skal du dog først kontakte din sagsbehandler/jobkonsulent på dit jobcenter.

Er du sagsbehandler?

Realkompetencevurdering og EUV-plan er ofte gode værktøjer for ledige til at komme videre med uddannelse og arbejde. College360 samarbejder med Jobcenter Silkeborg omkring forsikrede og uforsikrede ledige samt sygemeldte og revalidender.

Du kan også læse mere på uddannelsesguiden

Vejen til uddannelse eller nye jobmuligheder kan være kortere, end du tror.

Hvis du har tilegnet dig erfaringer på jobbet eller gennem fritidsaktiviteter, kan en realkompetencevurdering, en RKV, give dig papir på det, du kan.

Læs mere på Uddannelsesguiden om, hvad realkompetencer er, og hvordan du får dine kompetencer vurderet og anerkendt.