Læreplads

En erhvervsuddannelse består af både undervisning på skole og praktik, som enten foregår i en virksomhed, i skoleoplæringscenter eller i en kombination af de to.

Under din læreplads vil du løbende komme tilbage på skolen i undervisningsforløb.

Læreplads i en virksomhed
Det er dit ansvar at finde en læreplads hos en virksomhed, men du får undervisning og hjælp til det på skolen. Der er indgået et samarbejde mellem College360, Silkeborg Kommune, LO Silkeborg-Favrskov, erhvervSilkeborg, virksomheder og elever. Formålet er at skabe et stærkt samarbejde, der tilstræber, at alle elever inden for en række erhvervsuddannelser får en læreplads. Det er muligt at indgå flere former for uddannelsesaftaler. De bliver listet herunder.

 • Uddannelsesaftale
  Du skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en godkendt oplæringsvirksomhed inden for din branche, før læreperioden begynder. Den aftale kan du finde på uvm.dk Aftalen skal omfatte oplærings- og skoleophold og indeholde oplysninger om den løn, oplæringsvirksomheden skal betale til eleven i læreperioden. Virksomheden betaler også løn under den del af skoleopholdet, der er omfattet af aftalen. Når du har fundet en virksomhed, du ønsker at indgå en lærepladsaftale med, skal du udfylde denne blanket og få din kommende mesters underskrift. Herefter afleveres den hos Praktiksekretær Conny Madsen på College360, Bredhøjvej 8, Silkeborg.

  Lærepladsen.dk er Undervisningsministeriets gratis internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du finde oplysninger om lærepladssituationen på din uddannelse. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige lærepladser. Du kan desuden finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever ved at klikke på "Godkendte virksomheder". Med brugernavn og adgangskode kan du sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever.

 • Ordinær uddannelsesaftale
  En ordinær uddannelsesaftale omfatter alle lære- og skoleophold. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i uddannelsesaftalen.

 • Kort uddannelsesaftale
  En virksomhed, som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, har mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. En kort uddannelsesaftale skal indeholde en oplæringsperiode samt mindst en skoleperiode. En kort uddannelsesaftale forløber som oftest på ca. 1 år. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i den korte uddannelsesaftale.

 • Ny Mesterlære
  En Ny Mesterlære-aftale er kun for elever, som endnu ikke har erhvervet sig et grundforløb. Ny Mesterlære-aftaler er for virksomheder, som ønsker at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Eleven skal ikke gennemføre et grundforløb. I stedet er det virksomheden, som skal gennemføre den praktiske oplæring i virksomheden. Skolen udarbejder i samarbejde med elev og virksomhed en personlig uddannelsesplan. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i Ny Mesterlære.

 • Kombinationsaftale
  En kombinationsaftale laves mellem en elev og to virksomheder, som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb. En kombinationsaftale omfatter alle oplærings- og skoleophold. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i kombinationsaftalen.