Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Almen økonomi

På College360 gør vi, hvad vi kan for at skabe et godt studiemiljø og sammenhold.

I løbet af skoleåret er der derfor forskellige aktiviteter på og uden for skolen.


Sociale aktiviteter på Handelsgymnasiet

  • Københavnertur for 1. årselever
  • Idrætsdag i september
  • Fredagscaféer
  • School's out
  • Dimission - 27. juni 2020
  • Gallafest for 3. årselever - 27. juni 2020
  • Gymnasiefester

 

HHX har formået at klæde mig bedst muligt på til at vælge den videregående uddannelse, der passede til mig og har givet mig en god ballast i form af basisviden om økonomiske fag og stor erfaring med case-arbejde. Mine tre år på Handelsgymnasiet har også bidraget til, at jeg kan håndtere eksamenspres og strukturere min tid.
Helena Pinderup Schelle
Brugbare fag og gode samarbejdsevner

Line blev student i sommeren 2013. "Jeg valgte handelsgymnasiet, fordi jeg havde en ide om at ville gå økonomi vejen."