Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse inden for global økonomi.

Global business

Global business

Global Business

Er du interesseret i virksomheders vilkår og globale problemstillinger? Og ønsker du en international karriere? Så kan studieretningen Global Business på HHX være det rigtige valg for dig.

Fokus på den globale økonomi

Vi lever i en global verden, hvor forståelsen for vores egen og andres kulturer spiller en afgørende rolle. For at skabe en international karriere er det altså vigtigt at forstå andre landes kultur og den internationale forretningsverden for at kunne kommunikere på tværs af landegrænser.

For at opleve en anden kultur på nært hold kommer du til at samarbejde med unge studerende fra vores amerikanske venskabscollege, og du får styrket dine kompetencer i fremmedsprog og præsentationsteknik. Du skal regne med udgifter på ca. 14.000 kr. til ophold på college i Oklahoma, besøg i New York og genbesøg af amerikanske collegeelever.

De internationale studieretninger er for dig...

der drømmer om en international karriere og har interesse for den globale verden. Du lærer om nationale og internationale virksomheder, deres økonomiske situation samt danske og internationale samfundsøkonomiske forhold. Du lærer også om virksomhedens opbygning, og hvordan virksomheden samarbejder internt for at blive konkurrencedygtig.

Mere om Global Business

Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A – International økonomi A

 

I Virksomhedsøkonomi A lærer du om virksomhedens budget, regnskab, nøgletal og bæredygtighed. Du lærer at analysere virksomhedens økonomiske situation og strategi, så du kan træffe økonomiske beslutninger i forhold til virksomhedens planlægning og økonomi og på den måde bidrage til at udvikle virksomhedens strategier.

I international økonomi A kigger vi udad. Vi arbejder med at beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger i både et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Centralt for faget er koblingen mellem teori og empiri (data). Blandt emnerne er økonomiske politikker, velfærdsmodeller, markedsefficiens, globalisering og vækst- og udviklingsøkonomi.

Derudover anbefaler vi, at du vælger valgfaget kulturforståelse C for at tone din studieretning yderligere mod det internationale perspektiv.

  • Fag på studieretningen
  • Din fremtid med Global Business
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.

  • Mød vores elever
Birgitte Weinreich
Lektor, Studievejleder/Læsevejleder
22 10 03 67
Send besked
Jakob Mørk Christiansen
Studievejleder, Lektor
22 13 15 64
Send besked