Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse inden for global økonomi.

Global Business

Global Business

Er du interesseret i virksomheders vilkår og globale problemstillinger? Og ønsker du en international karriere? Så kan studieretningen Global Business på HHX være det rigtige valg for dig.

Fokus på den globale økonomi

Vi lever i en global verden, hvor forståelsen for vores egen og andres kulturer spiller en afgørende rolle. For at skabe en international karriere er det altså vigtigt at forstå andre landes kultur og den internationale forretningsverden for at kunne kommunikere på tværs af landegrænser.

For at opleve andre kulturer på nært hold kommer du til at møde unge mennesker fra USA på studieretningen Global Business. Gennem studierejser til metropoler som New York, og enten Berlin, Paris eller Madrid samt et kort college-ophold i USA styrker du samtidig dine kompetencer i fremmedsprog. Du skal regne med rejseudgifter på ca. 16.000 kr. i løbet af uddannelsens 1. og 2. år.

De internationale studieretninger er for dig...

der drømmer om en international karriere og har interesse for den globale verden. Du lærer om nationale og internationale virksomheder, deres økonomiske situation samt danske og internationale samfundsøkonomiske forhold. Du lærer også om virksomhedens opbygning, og hvordan virksomheden samarbejder internt for at blive konkurrencedygtig.

Mere om Global Business

Studieretningsfag Afsætning A – International økonomi A

Afsætning A handler om salg på det nationale og internationale marked. Faget fokuserer på emneområder som: strategi, kunders købsadfærd, konkurrenceforhold, markedsanalyse, målgruppevalg, marketingmix, internationalisering og informationssøgning. Du lærer at analysere virksomheders interne og eksterne forhold ved hjælp af forskellige teoretiske modeller og herudfra give begrundede selvstændige forslag til løsning af problemstillinger i virksomheden.

I international økonomi A kigger vi udad. Vi arbejder med at beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger i både et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Centralt for faget er koblingen mellem teori og empiri (data). Blandt emnerne er økonomiske politikker, velfærdsmodeller, markedsefficiens, globalisering og vækst- og udviklingsøkonomi.

Derudover anbefaler vi, at du vælger valgfaget kulturforståelse C for at tone din studieretning yderligere mod det internationale perspektiv.

Hør hvad Magnus fortæller om studieretningen

  • Fag på uddannelsen
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

Vi har følgende studieretninger på HHX, her kan du også læse om de andre studieretninger:

 

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

 

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

 

Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.