Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Innovation og ledelse

Innovation og ledelse

Innovation og ledelse

Er du nysgerrig på, hvad der skaber en god leder? Bliver du motiveret og inspireret af nytænkende personligheder, som formår at sætte sit præg i erhvervslivet? Drømmer du om selv af afprøve kræfter med innovation og ledelse?

Er du fremtidens innovative leder?
Denne studieretning har fokus på et meget praktisk forløb, hvor du vil have faste virksomhedspartnere gennem alle tre år. Du vil komme tæt på flere virksomheder, og herigennem få kendskab til forskellige former for innovation og ledelse.

Studieretningen giver dig forudsætningerne for at starte din egen virksomhed og for at bidrage til at udvikle virksomhedens processer og produkter, så virksomheden fortsat kan sikre sin konkurrencedygtighed.

Mere om Innovation og ledelse

Studieretningsfag: Afsætning A – Innovation B

Afsætning A handler om salg på det nationale og internationale marked. Faget fokuserer på emneområder som: strategi, kunders købsadfærd, konkurrenceforhold, markedsanalyse, målgruppevalg, marketingmix, internationalisering og informationssøgning. Du lærer at analysere virksomheders interne og eksterne forhold ved hjælp af forskellige teoretiske modeller og herudfra give begrundede selvstændige forslag til løsning af problemstillinger i virksomheden.

Innovation B er et samfundsvidenskabeligt fag, der arbejder med viden, kundskaber og kompetencer lige fra idégenerering og udarbejdelse af prototyper til strategi og forretningsplaner. Faget giver med andre ord færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling både som iværksætter og i forskellige typer virksomheder og organisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau.


Hør hvad Nicolai fortæller om studieretningen

  • Fag på studieretningen
  • Din fremtid med Innovation og ledelse
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.
HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).
Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.
  • Mød vores elever
Maibrit Dirdal
Team Danmark Koordinator, Lektor, Studievejleder
22 77 84 24
Send besked
Johanne Schøning Skriver
Lektor, Studievejleder
41 60 95 81
Send besked