Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Marketing og jura

Marketing og jura

Marketing og jura

Kan du se dig selv i en karriere inden for jura og markedsføring, så vil studieretningen Jura og Marketing lige være noget for dig. Måske drømmer du om et job som jurist, advokat eller brandingekspert.

Særligt for denne studieretning

På studieretningen Marketing og jura har vi et særligt fokus på erhvervsjura i praksis, hvor vi har et tæt samarbejde med forskellige relevante aktører og i løbet af din uddannelse vil opleve følgende:

 • Jura møder du allerede i studieretningsklassen i g
 • Temadage hvor vi tager ud af huset og besøger fx: Retten, Retshjælpen, advokatfirma samt forelæsning på jurastudiet
 • Fagrelaterede besøg ud af huset hvor vi besøger lokale virksomheder og hører om jura og marketing
 • Oplæg og foredrag fra eksterne oplægsholdere, fx influencere, jurister, advokater, dommere og marketingsansvarlige
 • En række tværfaglige forløb hvor afsætning, virksomhedsøkonomi og erhvervsjura indgår i samspil med øvrige fag på HHX
 • Du kommer på en fagrelevant intro- og studietur

De marketingrelaterede studieretninger er for dig...

der ønsker at læse videre og få en karriere inden for jura, salg og markedsføring. Du lærer om virksomhedens interne, nationale og internationale forhold, markedsanalyser og købsadfærd, så du kan understøtte virksomhedens strategier og dermed bidrage til virksomhedens fortsatte vækst. Du opnår en særlig juridisk indsigt, som du kan gøre brug af både som privatperson, men også i din fremtidige karriere.

Mere om Marketing og jura

Studieretningsfag: Afsætning A – virksomhedsøkonomi A

Afsætning A handler om salg på det nationale og internationale marked. Faget fokuserer på emneområder som: strategi, kunders købsadfærd, konkurrenceforhold, markedsanalyse, målgruppevalg, marketingmix og internationalisering. Du lærer at analysere virksomheders interne og eksterne forhold ved hjælp af forskellige teoretiske modeller og herudfra give begrundede selvstændige forslag til løsning af problemstillinger i virksomheden. På denne studieretning vil du også blive udfordret på den juridiske vinkel i markedsføringen.

I virksomhedsøkonomi A lærer du om virksomhedens budget, regnskab, nøgletal og bæredygtighed. Du lærer at analysere virksomhedens økonomiske situation og strategi, så du kan træffe økonomiske og juridiske beslutninger i forhold til virksomhedens planlægning og økonomi og på den måde bidrage til at udvikle virksomhedens strategier.

I erhvervsjura B får du viden, kundskaber og færdigheder om generelle retlige principper. Faget beskæftiger sig særligt med et bredt felt af national erhvervsrettet lovgivning og med, hvordan denne på én gang skaber muligheder og sætter rammer for individet og erhvervsvirksomheden.

 • Fag på uddannelsen
 • Valgfag
 • Talentudvikling
 • Internationalisering

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.

 • Mød vores elever
Jakob Mørk Christiansen
Studievejleder, Lektor
22 13 15 64
Send besked
Maibrit Dirdal
Team Danmark Koordinator, Lektor, Studievejleder
22 77 84 24
Send besked