Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Marketing og sport

Marketing og sport

Marketing og sport

Vi ved, hvordan det er at dyrke sport på et højt niveau – derfor er studieretningen Marketing og sport for dig, som ønsker at kombinere træning på et højt niveau med en gymnasial uddannelse.

Uddannelse og Idræt på højt niveau

I studieretningen Marketing og sport tager vi højde for, at eleverne dyrker idræt på et højt niveau, derfor er der plads i skemaet til både træning og teori samt at være sammen med ligesindede unge mennesker i et hyggeligt, sjovt og socialt fællesskab.

Der er mulighed for træning tirsdag og torsdag morgen samt onsdag midt på dagen. Nogle elever har derudover behov for at få fri til særlige træningspas eller udtagelser – det aftales individuelt, og så sørger vi for eventuelle erstatningstimer.

College360 samarbejder i øjeblikket med Silkeborg IF Fodbold, Silkeborg-Voel Håndbold og Silkeborg kajakklub, og gennem samarbejdet med eliteSilkeborg er flere idrætsgrene på vej ind, således at der skabes et bredt fagligt og socialt fællesskab med andre sports- og idrætsudøvere.

På 1. år tilbydes du en studietur til Berlin – den koster ca. 2.500 kr. På 2. år tilbydes du ligeledes en tur til et sportssted f.eks. Club La Santa. På denne tur afvikler vi en del idrætsteori. Det koster ca. 6.500 kr. at deltage på denne tur.

Studieretningen Marketing og sport ...

fokuserer på selvstændighed, ansvarsbevidsthed, godt kammeratskab og det at have "en sund sjæl i et sund legeme".

Skolens primære ansvar er den sunde sjæl, mens klubberne har det primære ansvar for det sunde legeme. College360 sørger for, at der er et frivilligt frokosttilbud til sportseleverne tre dage om ugen og stiller sammen med klubberne træningsfaciliteter og instruktører til rådighed, så dele af elevernes individuelle træning ikke behøver at foregå i klubben.

Mere om Marketing og Sport

Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A – Afsætning A

I Virksomhedsøkonomi A lærer du om virksomhedens budget, regnskab, nøgletal og bæredygtighed. Du lærer at analysere virksomhedens økonomiske situation og strategi, så du kan træffe økonomiske beslutninger i forhold til virksomhedens planlægning og økonomi og på den måde bidrage til at udvikle virksomhedens strategier.

Afsætning A handler om salg på det nationale og internationale marked. Faget fokuserer på emneområder som: strategi, kunders købsadfærd, konkurrenceforhold, markedsanalyse, målgruppevalg, marketingmix, internationalisering og informationssøgning. Du lærer at analysere virksomheders interne og eksterne forhold ved hjælp af forskellige teoretiske modeller og herudfra give begrundede selvstændige forslag til løsning af problemstillinger i virksomheden.

Hør hvad eleverne fortæller om deres studieretning

  • Fag på studieretningen
  • Din fremtid med Marketing og sport
  • Valgfag
  • Talentudvikling
  • Internationalisering
  • Team Danmark og eliteidræt

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

 

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX). Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.

Maibrit Dirdal
Studievejleder, Adjunkt
22 77 84 24
Send besked
Jakob Mørk Christiansen
Studievejleder, Lektor
75 36 03 60
Send besked