HHX-Grundforløbet klæder dig på til dit endelige valg af studieretning.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november, hvor du vælger studieretning blandt de studieretninger, som skolen udbyder. 

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og i nogle af de studieretningsfag som udbydes af skolen. Undervisningen i studieretningsfagene skal hjælpe dig i dit valg af studieretninger.

I grundforløbet indgår der også undervisning i almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb.

Almen sprogforståelse
Almen sprogforståelse er et tværfagligt forløb på 45 timer, som inddrager fagene dansk, engelsk samt det 2. fremmedsprog, som du har valgt. Det afsluttes af en grundforløbsprøve.

Økonomisk grundforløb
Økonomisk grundforløb er et tværfagligt forløb på 45 timer, som inddrager fagene Afsætning, International økonomi, virksomhedsøkonomi samt matematik. Forløbet afsluttes ligeledes af en grundforløbsprøve.

I slutningen af grundforløbet får du tilbudt en evalueringssamtale, hvor du sammen med en studievejleder sætter fokus på dine styrker og interesser, dit faglige niveau og dit fremtidige karrierevalg. Samtalen er med til at klæde dig på til at vælge studieretning. 

Når du har valgt studieretning, skal du senere vælge valgfag, som kan tone din studieretning på den måde du ønsker. 

Collage elever fra Handelsgymnasiet

 

7 spændende studieretninger

  • Almen økonomi med studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A – Afsætning A
  • Økonomi og finans med studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A – Matematik A
  • Global Business med studieretningsfag Afsætning A – International økonomi A
  • Innovation med studieretningsfag: Afsætning A – Innovation B
  • Marketing og kommunikation med studieretningsfag: Afsætning A – International økonomi A
  • Marketing og sport med studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A – Afsætning A
  • Sprog og kultur med studieretningsfag: Tysk A fortsætter – Fransk A eller Spansk A begynder