Uddannelsens opbygning

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Uddannelsens opbygning

Den merkantile studentereksamen organiseres i et grundforløb og et efterfølgende studieretningsforløb.

 

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november, hvor du vælger studieretning blandt de studieretninger, som skolen udbyder. I grundforløbet introduceres du til fagene, arbejdsmetoderne og studieretningerne, udover de obligatoriske fag møder du også almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb på din HHX. Når du har valgt studieretning, toner du din uddannelse med to studieretningsfag, som du sætter særligt fokus på.

Studieområdet

Ud over fagene består studieretningsforløbet af studieområdet. Studieretningsområdet består af syv tværfaglige forløb kaldet studieområder (SO 1-7) og afsluttes af et studieområdeprojekt (SOP).

Eksamen
Som udgangspunkt skal du i løbet af de tre år på HHX op til 10 afsluttende eksamener. To af eksamenerne ligger fast: Studieområdeprojekt (3. år) og Dansk A skriftligt (3. år). Alle andre fag kan udtrækkes til eksamen det år, faget afsluttes.