Valgfag

Grafik over valgfag paa Handelsgymnasiet

Udover studieretningsfag og obligatoriske fag skal du vælge en række valgfag. Disse fag kan som udgangspunkt vælges på tværs af studieretningerne. Her vil du altså komme til at gå på hold med elever fra andre klasser.

Valgfagene kan f.eks. være: finansiering, psykologi, kulturforståelse, idræt eller opgradering til A niveau på fagene tysk, matematik, afsætning, virksomhedsøkonomi eller international økonomi. Du skal være opmærksom på, at antallet af valgfag er afhængig af bl.a. dit valg af 2. fremmedsprog.

Valgfag:

Afsætning A

Tysk A

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Erhvervsjura B

Samfundsfag B

Informatik B

Markedskommunikation C

Organisation C

Psykologi C

Idræt C

Innovation C

Finansiering C

Kulturforståelse C

 


Valg af A fag:

Ifølge bekendtgørelsen består en gymnasial uddannelse af mindst 4 fag på A niveau. På 3. år har du mulighed for at vælge yderligere et eller to A fag og kan dermed gange dit eksamensgennemsnit med hhv. 1,03 (ved ET ekstra A – fag) og 1,06 (ved TO ekstra A – fag).

Gruppearbejde med to drenge og to piger ved lille rundt bord hvor der er pc, ipads og boeger i baggrunden ses reol med boeger