Christian er HHX elev og iværksætter

Christian Kudsk går på Handelsgymnasiet i Silkeborg og har under uddannelsen startet sin egen virksomhed MTBGuideSilkeborg, hvor han udbyder guidede MTB-ture og teknikkurser. Christian anbefaler andre unge at starte virksomhed under uddannelsen, hvis man har en passion eller noget man brænder for, og som man gerne vil arbejde med fremadrettet.

Christian Kudsk er 19 år, og går på HHX i 3A, hvor han er Team Danmark elev i sportsklassen. Eleverne har her mulighed for at kombinere en 3-årig gymnasial eksamen med deres elitesport. Denne retning valgte Christian, fordi han dyrkede MTB-cykling på eliteniveau, og skemaet gav mulighed for at kombinere skole, træning og konkurrencer. Christians passion for MTB-cykling og den stigende interesse for MTB-cykling blandt privatpersoner har ledt til, at Christian i 2020 startede sin egen virksomhed MTBGuideSilkeborg, som tilbyder mountainbike guides og teknikkurser i Silkeborg og Aarhus til både private og firmaer. Christian er altså både gymnasieelev og iværksætter på én og samme tid.

(MTBGuideSilkeborg - Guidede mountainbike ture i Silkeborg og omegn)

 

Christian har fundet den perfekte kombination af elite sport og skole

”Da jeg skulle vælge min uddannelse, var jeg på et højt niveau inden for min sport, og jeg ville gerne blive på dette niveau, så længe det var muligt. Derfor var jeg på udkig efter en Team Danmark-linje, hvor det er muligt at kombinere skolen med elitesport. Jeg kunne se mulighederne i fagene på HHX og sammenhængen til erhvervslivet, så det gav mest mening for mig at vælge HHX.”

”Der er masser af muligheder her på Handelsgymnasiet for at få tid til sporten, hvis man prioriterer sin tid rigtigt, og underviserne er meget støttende, hvis man skal til et stævne eller en konkurrence som overlapper med undervisningen.”

Christian har skabt sit eget fritidsjob i sin iværksættervirksomhed

”Jeg synes, at det er en stor fordel at bruge min tid på min egen virksomhed og tjene min løn den vej igennem fremfor at bruge tid på et studiejob. Det giver virkelig meget at kunne bruge min erfaring fra skolen i min virksomhed, og jeg synes, at jeg opnår en langt større forståelse for de forskellige fag og områder, når jeg får lov at bruge dem i praksis.”

Fra MTB-konkurrence til en anden form for konkurrence

Christians A-niveaufag er afsætning og virksomhedsøkonomi, og de to fag har givet ham masser af viden, som han har kunnet afprøve i praksis gennem MTBGuideSilkeborg. ”Valget af min uddannelse har helt klart påvirket min tilgang til det at drive en virksomhed og givet mig et forspring i forhold til andre iværksættere, som ikke læser samme uddannelse.”

”Helt konkret har jeg jo etableret en virksomhed, som der findes masser af både i Silkeborg og resten af Jylland, så jeg har brugt tid på at finde områder, hvor jeg kunne differentiere virksomheden fra konkurrenterne, og der har undervisningen i afsætning klart været en hjælp. Men der har også været nogle områder, hvor jeg selv har skullet finde ud af, hvordan det fungerer, men det har jeg også løst. Der er jo kun mig til at sidde med det administrative, så derfor arbejder jeg både med skemaplanlægning, indhentning af tilbud fra samarbejdspartnere, regnskab og marketing. Men det giver også en stor viden, som jeg ikke ville have været foruden” fortæller Christian.

Fremtidsplaner for virksomheden og for uddannelse

”Både min sport og min virksomhed har været ramt af Corona-pandemien. Alle MTB-stævner blev aflyst sidste år, og de er først så småt begyndt at arrangere nye nu, men jeg har valgt at nedprioritere konkurrencerne lidt her op til afslutningen på skolen og eksamenstiden. Siden konkurrencerne blev lukket ned, er jeg også rykket en klasse op, og nu skal jeg konkurrere på herreniveau, hvor konkurrencen er en del hårdere. Så lige nu har jeg valgt at fokusere på skolen og virksomheden, og så starter jeg op med konkurrencerne igen senere. I forhold til virksomheden har Corona og restriktioner betydet, at vi har været nødt til at aflyse alle guidede ture og teknikkurser i kalenderen. Men nu kan vi virkelig mærke, at der er kommet gang i bookingerne igen.”

Christian har allerede en plan for, hvad der skal ske inden for de næste par år. Efter sommerferien flytter Christian til Aarhus og starter på jurastudiet, hvilket betyder, at der er mulighed for at have mere fokus på MTB-ruterne i Aarhus. ”Jeg kommer til at have mere fokus på at få ansat medarbejdere, som kan køre de guidede ruter og teknikkurserne i Silkeborg, og så vil jeg selv tage nogle af ruterne i Aarhus og finde medarbejdere, der kan tage resten. Jeg vil jo helst have mit fokus på studiet og det administrative i virksomheden”.

”Hvis man prioriterer sin tid rigtigt kan man sagtens have en virksomhed ved siden af studierne. Jeg vil helt klart anbefale andre at starte virksomhed under uddannelsen for der er en virkelig god sammenhæng mellem det at drive virksomhed og indholdet i fagene.”