Vi tænker internationalt

På Handelsgymnasiet er internationalisering en integreret del af den daglige undervisning, og langt de fleste fag beskæftiger sig med internationale forhold uanset studieretning.

For at styrke dine sproglige kompetencer og sikre dig en dybere forståelse af kultur, fremmede markeder og økonomi kommer du under din uddannelse på flere én eller flere studieture.

  • Studieture og rejser
  • Internationale studieretninger
Collage elever fra Handelsgymnasiet paa studietur til Vietnam